mouse hover image

30 års vattensamarbete i Tyresån

Detta är den officiella hemsidan för
Tyresåns vattenvårdsförbund.
Varmt välkommen hit!

Om oss

Tyresån

Många har nära till någon av Tyresåns sjöar eller vattendrag. Vatten spelar en stor roll i många människors liv, vare sig det är genom fiske, bad, skridskoåkning eller ett vattenblänk från fönstret. Genom våra aktiviteter har vi också påverkat till exempel vattendragens sträckning, hur rena vattnen är och hur fisken kan vandra.

Sedan 1993 bedrivs ett samarbete i vattenfrågor inom Tyresåns avrinningsområde, ett steg mot att låta vattnets gränser bestämma vilka åtgärder som ska göras och hur områden planeras. Förbundet arbetar för renare vatten och ökade naturvärden i alla Tyresåns sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten.

Åtgärder

Förbundet har ett åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016-2021.


I åtgärdsprogrammet finns åtgärder som syftar till att:

  • minska övergödning och påverkan från miljögifter

  • återställa vattendrag och våtmarksområden till naturliga förhållanden

  • underlätta friluftslivet i sjösystemet

  • minska risken för översvämningar

Åtgärdsprogrammet är en fördjupning av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för samma område. Våra prioriteringar i åtgärdsarbetet ser många gånger annorlunda ut än Vattenmyndighetens: förbundet fokuserar även på mindre sjöar med åtgärdsbehov och inte enbart s.k. vattenförekomster. Ett av våra prioriterade områden, friluftsfrågorna, finns inte alls med i Vattenmyndighetens arbete.

Foto: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

Åtgärdsprogram
läs mer om tyresån

Hur mår Tyresån?

Tyresån är ett sjösystem som är uppskattat av boende och andra för sina naturvärden och möjligheter till friluftsliv. Det är också ett område som påverkats av mänskliga aktiviteter under en lång tid.

I vår miljödataportal finns resultat från den miljöövervakning som bedrivs av förbundet, de enskilda kommunerna samt länsstyrelsen i Stockholm.

Foto: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

läs mer om tyresån
Orhemsbäcken

FOTO: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

FOTO: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski