mouse hover image

Ett trettiotal sjöar och många vattendrag

Ett sammanhängande sjösystem

Tyresån är ett av länets största huvudavrinningsområden med en areal om cirka 215 kvadratkilometer i södra stor-Stockholm. Tyresån har ett trettiotal sjöar med lika många vattendrag. Källorna finns i Hanveden, Botkyrka, Gömmarskogen och Tyresta nationalpark.

På sin väg mot havet passerar vattnet förbi flera av södra Stockholms tätorter. Merparten av Tyresåns vatten rinner ut i Östersjön via en tub till vattenkraftverket i Uddby, en minimitappning om 150 l/s rinner via Tyresåns naturliga utlopp Follbrinksströmmen ut i Kalvfjärden.

Besök Tyresån

Bada
Det går att bada i nästan alla Tyresåns sjöar. I vår webbkarta finns alla offentliga badplatser utmärkta. Aktuell badvattenkvalitet finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida "Badplatsen".

Fiska
I Tyresån finns möjligheter till olika slags fiske. Glöm inte att kontrollera vilka bestämmelser som gäller för den sjö du vill fiska.

Paddla
Det går att ta sig långt med kanot eller kajak genom systemet. Turen från Farstanäset i Magelungen till Tyresö slott är ungefär två mil lång. Möjlighet att hyra kanot finns bland annat vid Gudö å i Tyresö.

Åk långfärdsskridskor
Det går att åka skridskor på många av sjöarna. Kvarnsjön-Lissma erbjuder en av de finaste upplevelserna. Många av sjöarna plogas för skridskoåkning om förutsättningarna tillåter.

Åk skidor
Många av våra utflyktsmål erbjuder skidspår vintertid, bland annat Sundby Gård, Balingsta, Alby, Rudan, Ågesta och Tyresta vid Bylsjön. Vid god snötillgång är det till exempel fint att skida i Tyresta eller i Hanveden.

Skyddad natur i Tyresån
I naturreservaten hittar du orörda skogar, sjöar, våtmarker och odlingslandskap. Ungefär en tredjedel av Tyresåns yta är skyddad natur. I vår webbkarta finns alla skyddade områden utmärka. 

Läs mer

Hur mår Tyresån?

I Tyresåns avrinningsområde finns opåverkade näringsfattiga vatten med höga naturvärden, liksom tätortsnära näringsrika vatten som påverkats av människan sedan länge. Tyresån har en hög genomsnittlig befolkningstäthet om drygt 1000 folkbokförda per kvadratkilometer. Behovet av åtgärder som minskar belastningen på våra vatten är på sina håll stort.

Förbundet har tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016-2021, som sammanställer alla planerade åtgärder inom avrinningsområdet.

Läs mer

Utvalda sjöar

Din insats

Vad kan du göra?

Du kan själv göra mycket för att vi ska kunna uppnå det vi vill ha omkring oss: rena, friska vatten som går att bada och fiska i. Du som bor eller vistas runt Tyresåns sjöar kan göra mycket för att de även i fortsättningen ska gå att fiska och bada i. Läs mer på sidan "din insats" om vad du kan tänka på!

Din insats

FOTO: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski
övre kärret