mouse hover image

Nyheter

Välj kategori för att filtrera nyheter.

Länsstyrelsen utvärderar tillståndet i Tyresån

Miljöövervakning

Länsstyrelsen utvärderar tillstå...

Länsstyrelsen har tagit fram två nya utvärderingar av miljöövervakningsdata som samlas in i Tyresån och dess avrinningsområde sedan 1...

Läs mer
Sommarmöte 2022

Förbundet

Sommarmöte 2022

17 juni var det dags för förbundets årliga sommarmöte med styrelsen, arbetsgruppen och särskilt inbjudna. Årets möte hölls i Hudding...

Läs mer
Sommarmöte 2021

Förbundet

Sommarmöte 2021

Tyresåns vattenförbunds fortsätter arbetet för god vattenvård inom Tyresåns avrinningsområde. Förbundets årliga sommarmöte hölls ...

Läs mer
Ny undersökning om Växtplankton

Okategoriserat

Ny undersökning om Växtplankton

Under sommaren 2020 gav vi Calluna i uppdrag att undersöka växtplankton i femton Tyresåsjöar. Den sammanvägda ekologiska statusen för...

Läs mer
2020 - Hur gick det för oss?

Förbundet, Förbundsstämma

2020 - Hur gick det för oss?

Är du nyfiken på vad vi gjort under föregående år? Nu finns verksamhetsberättelsen för året 2020 tillgänglig i arkivet på Tyresån...

Läs mer
Ny undersökning Miljögifter i fisk i Tyresån

Okategoriserat

Ny undersökning Miljögifter i fis...

Calluna AB har fått i uppdrag att sammanställa och utvärdera uppmätta halter av miljögifter i fisk (abborre) insamlad från tio olika s...

Läs mer
Extrastämma Tyresåns VVF 2021

Förbundet

Extrastämma Tyresåns VVF 2021

Med anledning av stadgaförändringar kallar förbundet idag till extrastämma den 19/2 kl 14. Medlemmarnas ombud har fått kännedom om m...

Läs mer
Befolkningsutveckling i Tyresåns avrinningsområde

Förbundet, Okategoriserat

Befolkningsutveckling i Tyresåns a...

I år gör vi en översyn av fördelningstalet som reglererar medlemmarnas avgift till förbundet. Vi har bland annat justerat Stockholm Va...

Läs mer
Nacka kommun lämnar nu Tyresåns vattenvårdsförbund.

Förbundet

Nacka kommun lämnar nu Tyresåns v...

Under 2020 fattade Nacka kommun beslut om att lämna Tyresåns VVF. Från Nackas del av avrinningsområdet rinner Fnyskdiket från grusåsen...

Läs mer