mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Dammar, trösklar och andra vattenföretag inom Tyresåns avrinningsområde

Fysisk och juridisk inventering

Dammar, trösklar och andra vattenföretag in...

LÄS MER
Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

MIljöövervakning

Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2020

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2020

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2019

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2019

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2018

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2018

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2020

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2020

LÄS MER
Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

Fisk

Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

LÄS MER
Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

Fisk

Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

LÄS MER