mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Miljögifter i abborre från sjöar i Tyresåns avrinningsområde

Fisk, Miljögifter

Miljögifter i abborre från sjöar i Tyreså...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2022

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2022

LÄS MER
Bottenfauna i Tyresåns avrinningsområde 2022

Bottenfauna

Bottenfauna i Tyresåns avrinningsområde 202...

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2022

MIljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2022

LÄS MER
Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde 2022

MIljöövervakning, Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2021

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2021

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

MIljöövervakning, Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

LÄS MER
Makrofyter i Tyresån 2021

MIljöövervakning, Vattenväxter

Makrofyter i Tyresån 2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2021

MIljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2021

LÄS MER