mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Kiselalger i Forsån 2022-2023

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2022-2023

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2022

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2022

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2021

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2021

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2021

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2023

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2023

LÄS MER
Miljögifter i abborre från sjöar i Tyresåns avrinningsområde

Fisk, Miljögifter

Miljögifter i abborre från sjöar i Tyreså...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2022

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2022

LÄS MER
Bottenfauna i Tyresåns avrinningsområde 2022

Bottenfauna

Bottenfauna i Tyresåns avrinningsområde 202...

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2022

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2022

LÄS MER