mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde 2022

Miljöövervakning, Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2021

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2021

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

Miljöövervakning, Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

LÄS MER
Makrofyter i Tyresån 2021

Miljöövervakning, Vattenväxter

Makrofyter i Tyresån 2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2021

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2021

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2020

Kiselalger, Miljöövervakning

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2020

LÄS MER
Kartbilaga miljöuppföljning för Tyresån 2020

Miljöuppföljning

Kartbilaga miljöuppföljning för Tyresån 2...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2020

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2020

LÄS MER
Tyresån växtplankton 2020

Miljöövervakning, Växtplankton

Tyresån växtplankton 2020

LÄS MER