mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

Fisk

Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

LÄS MER
Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

Fisk

Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

LÄS MER
Kiselalger i Orlången 2019

Kiselalger

Kiselalger i Orlången 2019

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2019

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2019

LÄS MER
Grundvatten i Tyresån 2019 Kartbilaga

Grundvatten

Grundvatten i Tyresån 2019 Kartbilaga

LÄS MER
Grundvatten i Tyresån 2019

Grundvatten

Grundvatten i Tyresån 2019

LÄS MER
Miljögifter i fisk i Tyresån 2019

Fisk, Miljögifter

Miljögifter i fisk i Tyresån 2019

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2019

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2019

LÄS MER