mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2020

Kiselalger, MIljöövervakning

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2020

LÄS MER
Kartbilaga miljöuppföljning för Tyresån 2020

Miljöuppföljning

Kartbilaga miljöuppföljning för Tyresån 2...

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2020

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2020

LÄS MER
Tyresån växtplankton 2020

MIljöövervakning, Växtplankton

Tyresån växtplankton 2020

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2020

MIljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2020

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2020

Kiselalger, MIljöövervakning

Kiselalger i Forsån 2020

LÄS MER
Dammar, trösklar och andra vattenföretag inom Tyresåns avrinningsområde

Fysisk och juridisk inventering

Dammar, trösklar och andra vattenföretag in...

LÄS MER
Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

Fisk

Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

LÄS MER
Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

Fisk

Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

LÄS MER