mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Växt- och djurplankton 2019

Växtplankton

Växt- och djurplankton 2019

LÄS MER
Vattenvegetation i Stockholms stad 2019

Vattenväxter

Vattenvegetation i Stockholms stad 2019

LÄS MER
Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2018

Växtplankton

Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2018

LÄS MER
Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

MIljöövervakning

Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2018

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2018

LÄS MER
Bottenfauna i Tyresån 2018

Bottenfauna

Bottenfauna i Tyresån 2018

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2018

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2018

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2018

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2018

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Gömmaren 2017

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Gömmaren 2017

LÄS MER