mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2018

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2018

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Gömmaren 2017

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Gömmaren 2017

LÄS MER
Fritt fram i Tyresån 2017

Fisk

Fritt fram i Tyresån 2017

LÄS MER
Bottenfauna Stockholm stad 2017

Bottenfauna

Bottenfauna Stockholm stad 2017

LÄS MER
Tyresån Produktionsmodell 2017

Fisk

Tyresån Produktionsmodell 2017

LÄS MER
Elfiske i Tyresån 2017

Fisk

Elfiske i Tyresån 2017

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2017

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2017

LÄS MER
Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Näringstillstånd och status hos sjöarna i ...

LÄS MER