mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Grundvatten i Tyresån 2019

Grundvatten

Grundvatten i Tyresån 2019

LÄS MER
Miljögifter i fisk i Tyresån 2019

Fisk, Miljögifter

Miljögifter i fisk i Tyresån 2019

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2019

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2019

LÄS MER
Miljöuppföljning för Tyresån 2019

Miljöuppföljning

Miljöuppföljning för Tyresån 2019

LÄS MER
Kartbilaga Miljöuppföljning-för-Tyresån-2019

Miljöuppföljning

Kartbilaga Miljöuppföljning-för-Tyresa...

LÄS MER
Växt- och djurplankton 2019

Växtplankton

Växt- och djurplankton 2019

LÄS MER
Vattenvegetation i Stockholms stad 2019

Vattenväxter

Vattenvegetation i Stockholms stad 2019

LÄS MER
Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2018

Växtplankton

Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2018

LÄS MER
Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

Miljöövervakning

Miljöövervakning i Tyresån 2018-2021

LÄS MER