mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2017

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2017

LÄS MER
Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Näringstillstånd och status hos sjöarna i ...

LÄS MER
Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Orlången 2015

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Orlången 2015

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2015

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2015

LÄS MER
Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

Fisk

Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

LÄS MER