mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

Fisk

Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

LÄS MER
Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

Vattenväxter

Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

LÄS MER
Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

Växtplankton

Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

LÄS MER
Bottenfauna i Stockholms stad 2013

Bottenfauna

Bottenfauna i Stockholms stad 2013

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2013

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2013

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012

Biotopkartering

Biotopkartering 2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012 bilaga

Biotopkartering

Biotopkartering 2012 bilaga

LÄS MER