mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

LÄS MER
Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

Vattenväxter

Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

LÄS MER
Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

Växtplankton

Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

LÄS MER
Bottenfauna i Stockholms stad 2013

Bottenfauna

Bottenfauna i Stockholms stad 2013

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2013

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2013

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012

Biotopkartering

Biotopkartering 2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012 bilaga

Biotopkartering

Biotopkartering 2012 bilaga

LÄS MER
Bottenfauna Follbrinkströmmen 2012

Bottenfauna

Bottenfauna Follbrinkströmmen 2012

LÄS MER