mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012

Biotopkartering

Biotopkartering 2012

LÄS MER
Biotopkartering 2012 bilaga

Biotopkartering

Biotopkartering 2012 bilaga

LÄS MER
Bottenfauna Follbrinkströmmen 2012

Bottenfauna

Bottenfauna Follbrinkströmmen 2012

LÄS MER
Kiselalger i vattendrag i Tyresån 2012

Kiselalger

Kiselalger i vattendrag i Tyresån 2012

LÄS MER
Sjödjup Alby Fatburen

Sjödjup

Sjödjup Alby Fatburen

LÄS MER
Sjödjup Albysjön

Sjödjup

Sjödjup Albysjön

LÄS MER
Sjödjup Barnsjön

Sjödjup

Sjödjup Barnsjön

LÄS MER
Sjödjup Bylsjön

Sjödjup

Sjödjup Bylsjön

LÄS MER