mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Bottenfauna Stockholm stad 2017

Bottenfauna

Bottenfauna Stockholm stad 2017

LÄS MER
Tyresån Produktionsmodell 2017

Fisk

Tyresån Produktionsmodell 2017

LÄS MER
Elfiske i Tyresån 2017

Fisk

Elfiske i Tyresån 2017

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2017

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2017

Kiselalger

Kiselalger i Forsån 2017

LÄS MER
Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Näringstillstånd och status hos sjöarna i ...

LÄS MER
Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

LÄS MER