mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2016

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Drevviken 2015

LÄS MER
Standardiserat nätprovfiske i Orlången 2015

Fisk

Standardiserat nätprovfiske i Orlången 2015

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2015

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2015

LÄS MER
Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

Fisk

Standardiserat provfiske i Magelungen 2014

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2014

LÄS MER
Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

Vattenväxter

Vattenvegetation i Stockholms stad 2014

LÄS MER
Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

Växtplankton

Växtplankton STHLM Miljöförvaltning 2013

LÄS MER