mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Synoptisk provtagning med helikopter 2020

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2020

LÄS MER
Kiselalger i Forsån 2020

Kiselalger, Miljöövervakning

Kiselalger i Forsån 2020

LÄS MER
Dammar, trösklar och andra vattenföretag inom Tyresåns avrinningsområde

Fysisk och juridisk inventering

Dammar, trösklar och andra vattenföretag in...

LÄS MER
Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

Fisk

Standardiserat provfiske i Trehörningen 2020

LÄS MER
Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

Fisk

Inventeringsfiske och eDNA-analys 2020

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2019

LÄS MER
Kiselalger i Orlången 2019

Kiselalger

Kiselalger i Orlången 2019

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2019

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2019

LÄS MER
Grundvatten i Tyresån 2019 Kartbilaga

Grundvatten

Grundvatten i Tyresån 2019 Kartbilaga

LÄS MER