mouse hover image

Förbundet

Sidan uppdaterad: 2020-11-27

En organisation med folkvalda och sakkunniga tjänstemän

Vattenvårdsförbundet bildades år 2008, men samarbetet inom Tyresån har pågått i mer än 20 år. År 1993 startade arbetet med det första åtgärdsprogrammet för Tyresåns sjöar. Kommunövergripande samverkan har dock pågått åtminstone sedan 70-talet.

Medlemmar i förbundet är  Haninge kommun, Huddinge kommun, Tyresö kommun, Botkyrka kommun samt bolaget Stockholm Vatten och Avfall. Vattenvårdsförbundet leds av en styrelse med representanter från samtliga medlemmar.

Det praktiska arbetet sköts av en projektledare som sitter på Stockholm Vatten och Avfall, med stöd av en arbetsgrupp med tjänstemän från kommunerna.

Vi tar fram kunskapsunderlag, informerar och bidrar till ett
samordnat vattenvårdsarbete. Målet med arbetet är att Tyresåns höga naturvärden ska bevaras och utvecklas, även med en ökande befolkning och verksamhet i området.

Styrelse

Byt ut [at] mot @ för att använda e-postadresserna

Maria Antonsson (MP) Ordförande

Stockholm - Ordinarie

maria.antonsson[at]stockholm.se

Mats Lindblom (L) Vice ordförande

Tyresö - Ordinarie

mats.lindblom[at]tyreso.se

Elisabet Sandberg (C)

Haninge - Ordinarie

elisabet.sandberg[at]sodertalje.se

Ulrika Svärd (C)

Huddinge - Ordinarie

ulrika@svardconsulting.se

Inger Grönberg (MP)

Botkyrka - Ordinarie

inger.gronberg[at]telia.com

Joakim Johansson (S)

Stockholm - Ersättare

joakim.t.johansson[at]gmail.com

Anna Steele (C)

Tyresö - Ersättare

anna.steele[at]tyreso.se

Linus Björkman (M)

Haninge - Ersättare

linus.bjorkman[at]haninge.se

Anders Lönroth (MP)

Huddinge - Ersättare

anders.lonroth[at]huddinge.se

Lennart Lauberg (M)

Botkyrka - Ersättare

lennart.lauberg[at]hagudden.se

Arbetsgrupp

Byt ut [at] mot @ för att använda e-postadresserna

Hillevi Virgin

Stockholm - Projektledare Miljöförvaltningen

hillevi.virgin[at]stockholm.se

Fred Erlandsson

Stockholm Vatten och Avfall - Limnolog

fredrik.erlandsson[at]svoa.se

Per Tholander

Tyresö - Vattenstrateg

per.tholander[at]tyreso.se

Marie Amid

Haninge - Vattenstrateg Kommunstyrelseförvaltningen

marie.amid[at]haninge.se

Kristin Lundvall

Huddinge - Ekolog

kristin.lundvall[at]huddinge.se

Kajsa Öberg

Huddinge - Miljöstrateg

kajsa.oberg[at]huddinge.se

Dan Arvidsson

Botkyrka - Miljöutredare Miljöförvaltningen

dan.arvidsson[at]botkyrka.se