mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Växtplankton Orlången 2011

Växtplankton

Växtplankton Orlången 2011

LÄS MER
Sjödjup Ådran

Sjödjup

Sjödjup Ådran

LÄS MER
Sjödjup Ådran

Sjödjup

Sjödjup Ådran

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2010

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2010

LÄS MER
Vattenväxtinventering i Tyresån år 2009

Vattenväxter

Vattenväxtinventering i Tyresån år 2009

LÄS MER
Bottenfauna i Magelungen Drevviken 2005

Bottenfauna

Bottenfauna i Magelungen Drevviken 2005

LÄS MER
Enkät om förekomst av fisk i Huddinge 1997

Fisk

Enkät om förekomst av fisk i Huddinge 1997

LÄS MER
Bottenfauna provpunkter nedre Tyresån 1987

Bottenfauna

Bottenfauna provpunkter nedre Tyresån 1987

LÄS MER
Bottenfauna i nedre Tyresån 1987

Bottenfauna

Bottenfauna i nedre Tyresån 1987

LÄS MER