mouse hover image

Miljödataportal

Välj kategori för att filtrera innehåll.

Sjödjup Tyresö-Flaten

Sjödjup

Sjödjup Tyresö-Flaten

LÄS MER
Växtplankton Orlången 2011

Växtplankton

Växtplankton Orlången 2011

LÄS MER
Sjödjup Ådran

Sjödjup

Sjödjup Ådran

LÄS MER
Sjödjup Ådran

Sjödjup

Sjödjup Ådran

LÄS MER
Kiselalger i Follbrinkströmmen 2010

Kiselalger

Kiselalger i Follbrinkströmmen 2010

LÄS MER
Vattenväxtinventering i Tyresån år 2009

Vattenväxter

Vattenväxtinventering i Tyresån år 2009

LÄS MER
Bottenfauna i Magelungen Drevviken 2005

Bottenfauna

Bottenfauna i Magelungen Drevviken 2005

LÄS MER
Enkät om förekomst av fisk i Huddinge 1997

Fisk

Enkät om förekomst av fisk i Huddinge 1997

LÄS MER
Bottenfauna provpunkter nedre Tyresån 1987

Bottenfauna

Bottenfauna provpunkter nedre Tyresån 1987

LÄS MER