mouse hover image

Trehörningen-Sjödalen

Senast uppdaterad: juni 14, 2022

Tyresåns mest övergödda sjö

Sjön Trehörningen är centralt belägen i Huddinge kommun vid området Sjödalen. Sjöns västra strand utgör en kultur- och naturmiljö av högt värde, enligt Huddinge kulturmiljöinventering. Den södra delen av sjön gränsar mot Orlångens naturreservat och är en del av ett riksintressant område för friluftsliv (Ågesta-Lida).

Trehörningen är en av Tyresåns mest näringsrika sjöar, vilket delvis beror på att ett reningsverk låg vid sjön mellan under några decennier fram till i början av 1970-talet. Då avleddes spillvattnet från centrala Huddinge till det modernare avloppsreningsverket Henriksdal, vilket förbättrade vattenkvaliteten avsevärt.

Många åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten har gjorts genom åren. I sjöns sydvästra ände finns en skärmbassäng, en sjöförlagd reningsanläggning för dagvatten. Den har gångbryggor som dessutom gjort det lättare att ta sig över viken och fortsätta promenera runt sjön. Sommaren 2020 genomfördes en aluminiumfällning i sjön för att binda sjöns rörliga fosfor i bottensedimentet.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Trehörningen-Sjödalen

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 1790
Sjöyta (ha) 62,6
Största djup (m) 3,6
Medeldjup (m) 1,7
Volym (m3) 1 090 000
Uppehållstid 14 veckor
Höjd över havet (RH2000) (m) 22
Strandlängd (km) 7,4