mouse hover image

Svartsjön

Senast uppdaterad: november 27, 2020

Oasen intill Svartbäcken

Svartsjön är en fin skogssjö som ligger omgiven av de lite större sjöarna Ramsjön och Lycksjön. Vattnet kommer från Ramsjön och efter Svartsjön rinner det vidare till Lycksjön och via Lyckebyån till Drevviken. Spåren av bäver är rikliga i området.

Foto: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

Svartsjön

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 4,67
Största djup (m) 7
Höjd över havet (RH2000) (m) 25
Strandlängd (km) 1,4