mouse hover image

Ådran

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Ett unikt vatten för Tyresån

Ådran är en liten pärla bland Tyresåns sjöar. Inventeringar har visat att sjön och utloppsbäcken har en stor variation i växt- och djurarter, vilket tyder på att sjön är relativt opåverkad av mänsklig aktivitet. Ådran är uppskattad bland närboende och andra besökare. I sjön finns gädda, abborre, mört, löja och sutare. Gös inplanterades 1984 och signalkräfta 1987. Ådran är i likhet med Rudträsket ett viktigt studieobjekt för kvartärgeologisk forskning. Längs utloppsbäcken finns områden med stort värde för mossfloran.

I maj leker bäcknejonöga i Ådrans utloppsbäck. Bäcknejonögat är en 20 cm lång fisk, en sk rundmun som inte hör till de egentliga benfiskarna. Nejonögat kan i stort sett bara upptäckas när den slingrar kring i lek.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Ådran

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 850
Sjöyta (ha) 39
Största djup (m) 8,2
Medeldjup (m) 4,6
Volym (m3) 1 800 000
Uppehållstid 1 år
Höjd över havet (RH2000) (m) 45
Strandlängd (km) 3,8