mouse hover image

Drevviken

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En av länets bästa sportfiskesjöar

Drevviken, den största sjön i Tyresåns vattensystem, består av en nordlig och en sydlig bassäng. Sjön omges på nästan alla sidor av villaområden, fritidshus och vägar. Mot Flaten i Stockholm och runt Trångsunds gård i Huddinge finns de enda grönområdena.

Det största tillflödet av vatten till sjön kommer från Magelungen via Forsån. Det var här bävern först återetablerade sig när den kom tillbaka till sjösystemet för ett par decennier sedan.

Drevviken har höga men minskande fosforhalter. Blågröna, "blommande", alger har varit ett stort, men nu minskande, problem. I stället har det allt klarare vattnet gjort att undervattensväxterna har brett ut sig från flacka stränder och ut till 3-meterskurvan.

Foto: Michael Tomescu, Black Pixel

Drevviken

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 4897
Sjöyta (ha) 571
Största djup (m) 15,2
Medeldjup (m) 6,7
Volym (m3) 37 000 000
Uppehållstid 11 månader
Höjd över havet (RH2000) (m) 19,8
Strandlängd (km) 39,9