mouse hover image

Bylsjöbäcken

Senast uppdaterad: november 27, 2020

Bylsjöbäcken

Bäcken ligger i norra delen av Haninge kommun där den avvattnar den mindre Bylsjön ned till Lycksjön. Bäcken ligger i sin helhet inom skyddade områden, dels inom Tyresta nationalpark, dels Tyresta naturreservat. Bäcken ligger även inom riksintresset för naturvård samt riksintresset för friluftslivet, Tyresta-Åva. Merparten av bäcken ligger även inom riksintresset för Natura 2000, Tyresta-Åva. Uppströms Tyresta by är ån nästan helt opåverkad. Nedströms Tyresta är däremot hela sträckan fysiskt påverkad, främst genom rätning och omgrävning. I bäcken har det konstaterats abborre och gädda. Bland bottenfaunan har tre ovanliga arter påträffats i bäckens nedre lopp; nattsländan Beraeodes minutus och snäckorna Gyraulus riparius och Valvata cristata vilket motiverar att bottenfaunan bedöms ha höga naturvärden.

Bylsjöbäcken

Snabbfakta

Längd (m) 4846
Höjd över hav uppströms (m) 44
Höjd över hav nedströms (m) 25
Lutning (°) 0,39