mouse hover image

Kvarnsjön-Lissma

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Den citronfläckade kärrtrollsländans hemvist

Kvarnsjön är en grund och smal skogssjö omgiven av skogsmark och myrar. Stora delar av sjön består av gungflymattor. Kvarnsjöns vatten har, som namnet antyder, använts för drift av vattenkvarnar nedströms. På hösten lägger sig isen tidigt på sjön och många stockholmare har årets skridsko-premiär här. Kvarnsjön och dess tillrinningsområde ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000, och i Lännaskogens naturreservat. Området ska bland annat värna om den citronfläckade kärrtrollsländan – Tyresåsamarbetets symbol.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Kvarnsjön-Lissma

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 144
Sjöyta (ha) 13
Största djup (m) 1,7
Medeldjup (m) 1,2
Volym (m3) 15 000
Uppehållstid 5 månader
Höjd över havet (RH2000) (m) 51
Strandlängd (km) 3,8