mouse hover image

Sjöar och Vattendrag

Välj kategori för att filtrera.

Vendelsö

Grundvatten

Vendelsö

Vendelsö är den minsta grundvattenförekomsten i Tyresåns avrinningsområde. Tillrinningsområdet ligger inom Haninge kommun, varav merpa...

Läs mer
Vendelsömalm

Grundvatten

Vendelsömalm

Vendelsömalm är en av Tyresåns större grundvattenförekomster. Det direkta tillrinningsområdet utgörs till största del av villabebygg...

Läs mer
Ådran

Sjöar

Ådran

Ådran är en liten pärla bland Tyresåns sjöar. Inventeringar har visat att sjön och utloppsbäcken har en stor variation i växt- och d...

Läs mer
Ådranbäcken

Vattendrag

Ådranbäcken

Ådranbäcken ligger i södra delen av Huddinge kommun och avvattnar sjön Ådran ned till Lissmasjön. Mellersta delen av bäcken ingår i ...

Läs mer
Ågestasjön

Sjöar

Ågestasjön

Ågestasjön är en näringsrik slättsjö som är i en igenväxningsfas. Sjön omges av betesmarker, sankängar, lövbackar och ett ädell...

Läs mer
Övre Rudan

Sjöar

Övre Rudan

Övre Rudan ligger i anslutning till Rudans friluftsområde som sedan år 2010 är skyddat som naturreservat. Området har en egen utgång f...

Läs mer