mouse hover image

Sjöar och Vattendrag

Välj kategori för att filtrera.

Albysjön

Sjöar

Albysjön

Albysjön ligger nästan längst ner i sjösystemet, efter Tyresö-Flaten och Gammelströmmen och med utlopp mot Uddby kraftverk och Fatbure...

Läs mer
Barnsjön

Sjöar

Barnsjön

Barnsjön är en liten, tätortsnära skogssjö med god vattenkvalitet. Det finns en badplats vid sjön. Barnsjön ligger vid sidan av Tyre...

Läs mer
Bylsjöbäcken

Vattendrag

Bylsjöbäcken

Bäcken ligger i norra delen av Haninge kommun där den avvattnar den mindre Bylsjön ned till Lycksjön. Bäcken ligger i sin helhet inom s...

Läs mer
Bylsjön

Sjöar

Bylsjön

"Den lilla sjön Bylsjön ligger i Tyresta nationalpark och är den enda sjön i nationalparken som ligger inom Tyresåns sjösystem. Bylsj...

Läs mer
Dammträsk

Sjöar

Dammträsk

Dammträsk är en liten, tätortsnära våtmarksmiljö med hög närsaltsbelastning från tätorten i Haninge. Tillrinning kommer även frå...

Läs mer
Drevviken

Sjöar

Drevviken

Drevviken, den största sjön i Tyresåns vattensystem, består av en nordlig och en sydlig bassäng. Sjön omges på nästan alla sidor av ...

Läs mer
Fatburen

Sjöar

Fatburen

Den lilla sjön Fatburen är den sista sjön i Tyresåns sjösystem, innan vattnet rinner vidare i Follbrinksströmmen och ut i Kalvfjärden...

Läs mer
Flaten

Sjöar

Flaten

Flaten är en av de populäraste badsjöarna i Stockholm och Flatenbadet med hopptorn och idrottsplatser vid sjöns östra sida kan väl kal...

Läs mer
Forsån

Vattendrag

Forsån

Forsån förbinder de större sjöarna Magelungen och Drevviken. Området mellan sjöarna är till stora delar bebyggt och flera vägar pass...

Läs mer