mouse hover image

Sjöar och Vattendrag

Välj kategori för att filtrera.

Grändalssjön

Sjöar

Grändalssjön

Grändalssjön är en fiske- och badsjö belägen strax sydväst om Raksta fritidsområde. Det är en näringsfattig och relativt opåverkad...

Läs mer
Gömmaren

Sjöar

Gömmaren

Gömmaren är en klar skogssjö med goda möjligheter till bad och fiske. Den är en känd och uppskattad utflyktssjö. Området runt sjön ...

Läs mer
Hacksjön

Sjöar

Hacksjön

Hacksjön är en relativt opåverkad liten humös skogssjö vars omgivning främst består av skog och myrmark. Vattenkvaliteten visar på a...

Läs mer
Handen

Grundvatten

Handen

Handen är den största grundvattenförekomsten i Tyresån, med en teoretisk kapacitet om drygt 15 miljoner kubikmeter. De södra och västl...

Läs mer
Kvarnsjön-Gladö

Sjöar

Kvarnsjön-Gladö

Kvarnsjön är ursprungligen en näringsfattig skogssjö. Numera är den påverkad av omgivande bebyggelse sedan länge. Gladö kvarns friti...

Läs mer
Kvarnsjön-Lissma

Sjöar

Kvarnsjön-Lissma

Kvarnsjön är en grund och smal skogssjö omgiven av skogsmark och myrar. Stora delar av sjön består av gungflymattor. Kvarnsjöns vatten...

Läs mer
Kärrsjön

Sjöar

Kärrsjön

Kärrsjön är en mycket liten skogssjö. Det är en näringsfattig sjö, dock inte försurningshotad. Den är omgiven av stora grönområde...

Läs mer
Lissmasjön

Sjöar

Lissmasjön

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Lissmasjön rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Lissmadal...

Läs mer
Lissmaån

Vattendrag

Lissmaån

Bäcken ligger i södra delen av Huddinge kommun, delvis på gränsen mot Haninge kommun. Ån avvattnar Lissmasjön ned till Drevviken. Dela...

Läs mer