mouse hover image

Sjöar och Vattendrag

Välj kategori för att filtrera.

Lycksjön

Sjöar

Lycksjön

Lycksjön är en skogssjö i Haninge kommun. Sjön gränsar i öster till Tyresta nationalpark och får sitt vatten från Ramsjön, Svartsj...

Läs mer
Långsjön

Sjöar

Långsjön

Långsjön delas av Haninge och Tyresö kommuner. Det är en grund sjö, endast 6-7 meter på djupaste stället. Stränderna är branta och ...

Läs mer
Magelungen

Sjöar

Magelungen

Magelungen är en av de största sjöarna i Tyresåns sjösystem och delas av Huddinge kommun och Stockholms stad. Sjön sänktes under 1860...

Läs mer
Mörtsjön

Sjöar

Mörtsjön

Mörtsjön är en grund och näringsrik brunvattensjö omgiven av vacker natur och belägen i naturreservatet Orlången. Det var vid denna s...

Läs mer
Nedre Rudan

Sjöar

Nedre Rudan

Rudansjöarna har en egen utgång från Handens pendeltågsstation. Det går lätt att komma ut i Rudans friluftsområde. Sörmlandsleden g...

Läs mer
Nedre Tyresån

Vattendrag

Nedre Tyresån

Nedre Tyresån är sjösystemets nedersta del vilket rinner ner i havet och Kalvfjärden. Sträckan präglas av flertalet betydelsefulla kul...

Läs mer
Orhemsbäcken

Vattendrag

Orhemsbäcken

Bäcken ligger inom Flatens naturreservat i Stockholms kommun och rinner från Flaten ner mot Drevviken. Bäcken ger ett opåverkat intryck,...

Läs mer
Orlången

Sjöar

Orlången

Orlången ligger mitt i Orlångens naturreservat. Runt sjön finns promenadstråk som leder genom reservatets vackra omgivningar. Sjön är ...

Läs mer
Ormputten

Sjöar

Ormputten

Ormputten ligger i Paradisets naturreservat och är först i sin gren av Tyresåns sjösystem. Utloppsbäcken rinner vidare till Lissmasjön...

Läs mer