mouse hover image

Sjöar och Vattendrag

Välj kategori för att filtrera.

Ramsjön

Sjöar

Ramsjön

Ramsjön är en fin skogssjö i Haninge kommun, belägen i en omgivning med näringsfattig skogs‐ och myrmark. Ramsjön ligger först i en...

Läs mer
Rudträsket

Sjöar

Rudträsket

Rudträsket är en avlägset belägen humös sjö med brunfärgat vatten. Sjön avsnördes för cirka 8000 år sedan, vilket innebär att de...

Läs mer
Svartsjön

Sjöar

Svartsjön

Svartsjön är en fin skogssjö som ligger omgiven av de lite större sjöarna Ramsjön och Lycksjön. Vattnet kommer från Ramsjön och eft...

Läs mer
Trehörningen-Hanveden

Sjöar

Trehörningen-Hanveden

Trehörningen ligger i Hanvedens djupa högt belägna skogar och är en av Tyresåns mest orörda sjöar. Området ligger högt och här fin...

Läs mer
Trehörningen-Sjödalen

Sjöar

Trehörningen-Sjödalen

Sjön Trehörningen är centralt belägen i Huddinge kommun vid området Sjödalen. Sjöns västra strand utgör en kultur- och naturmiljö ...

Läs mer
Trollbäcken

Grundvatten

Trollbäcken

Trollbäcken är den mest nordliga grundvattenförekomsten i Tyresåns avrinningsområde. Grundvattenförekomstens yta utgörs av 0,59 km2 o...

Läs mer
Trylen

Sjöar

Trylen

Trylen är en liten skogstjärn i norra Hanveden, som omges av myrmark och tallhällmark. Tjärnen är opåverkad av näringsämnen förutom...

Läs mer
Träsket

Sjöar

Träsket

Träsket är en våtmark i Tyresta naturreservat som tar emot vatten från Svartsjön och Bylsjöbäcken. Foto: Michael Wzdulski, Tyreså...

Läs mer
Tyresö-Flaten

Sjöar

Tyresö-Flaten

Tyresö-Flaten är en fin bad- och fiskesjö. Den omges av branta klippstränder och har ett maxdjup på 25 meter. Sjöns utlopp har sedan 1...

Läs mer