mouse hover image

Arkiv

Föreningens dokument och handlingar

PDF icon
Förbundsmötesprotokoll 2024-04-18
Uppladdad: 2024-04-26
PDF icon
Förbundsmöte 2024-04-18 – Kallelse med handlingar
Uppladdad: 2024-04-05
PDF icon
Samverkansprogram för Tyresåns avrinningsområde 2024-2029
Uppladdad: 2024-01-17
PDF icon
Extra Förbundsmötesprotokoll 2023-11-16
Uppladdad: 2023-12-01
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll 2023-04-28
Uppladdad: 2023-05-25
PDF icon
Förbundsmöte 2023-04-28 - Alla handlingar
Uppladdad: 2023-03-28
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll – 2022-04-29
Uppladdad: 2022-05-18
PDF icon
Förbundsmöte 2022-04-29 - Alla handlingar
Uppladdad: 2022-03-29
PDF icon
Verksamhetsberättelse 2021
Uppladdad: 2022-03-29
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll - 2021-04-23
Uppladdad: 2021-05-25
PDF icon
Förbundsstämma 2021-04-23 - Alla handlingar
Uppladdad: 2021-02-22
PDF icon
Extrastämma protokoll 2021-02-19
Uppladdad: 2021-02-22
PDF icon
Verksamhetsberättelse 2020
Uppladdad: 2021-01-28
PDF icon
Stadgar 2021, förändringar och jämförelse, Förslag till stämma (reviderad 2021-02-19)
Uppladdad: 2021-01-22
PDF icon
Stadgar 2021 ink bilaga – Förslag till stämma (reviderad 2021-02-19)
Uppladdad: 2021-01-22
PDF icon
Extrastämma 2021-02-19, förslag till dagordning
Uppladdad: 2021-01-13
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll - 24 april 2020
Uppladdad: 2020-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning förbundsmöte - 24 april 2020
Uppladdad: 2020-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll - 26 april 2019
Uppladdad: 2019-04-26
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 26 april 2019
Uppladdad: 2019-04-26
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 3 april 2018
Uppladdad: 2018-04-03
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protkoll - 3 april 2018 Beslut fria vandringsvägar
Uppladdad: 2018-04-03
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 3 april 2018
Uppladdad: 2018-04-03
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Förbundsmötesprotokoll 2017-04-21
Uppladdad: 2017-04-21
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 21 april 2017
Uppladdad: 2017-04-21
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 15 april 2016
Uppladdad: 2016-11-15
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 15 april 2016
Uppladdad: 2016-04-15
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 21 april 2015
Uppladdad: 2015-04-21
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 21 april 2015
Uppladdad: 2015-04-21
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 11 april 2014
Uppladdad: 2014-04-11
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 11 april 2014
Uppladdad: 2014-04-11
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 24 april 2013
Uppladdad: 2013-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 24 april 2013
Uppladdad: 2013-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 24 april 2012
Uppladdad: 2012-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 24 april 2012
Uppladdad: 2012-04-24
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 27 april 2011
Uppladdad: 2011-04-27
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 27 april 2011
Uppladdad: 2011-04-27
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 2011 Anette Björlin Presentation
Uppladdad: 2011-01-01
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 22 april 2010
Uppladdad: 2010-04-22
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 22 april 2010
Uppladdad: 2010-04-22
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 23 april 2009
Uppladdad: 2009-04-23
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 23 april 2009
Uppladdad: 2009-04-23
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Protokoll - 12 juni 2008
Uppladdad: 2008-06-12
Kategori: Förbundsmöten
PDF icon
Dagordning - 12 juni 2008
Uppladdad: 2008-06-12
Kategori: Förbundsmöten