mouse hover image

Vattenkemi

Vattenkemiska undersökningar i sjöar syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden. De kemiska förhållandena utgör en viktig del av livsvillkoren för levande organismer och avspeglar även tillståndet i marken i sjöarnas tillrinningsområden. Resultaten används bl.a. för att bedöma sjöarnas tillstånd, samt påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom området.

Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998–2012

LÄS MER