mouse hover image

Vattenkemi

Vattenkemiska undersökningar i sjöar syftar till att beskriva tillstånd och förändringar med avseende på kemiska förhållanden. De kemiska förhållandena utgör en viktig del av livsvillkoren för levande organismer och avspeglar även tillståndet i marken i sjöarnas tillrinningsområden. Resultaten används bl.a. för att bedöma sjöarnas tillstånd, samt påverkan av luftföroreningar, utsläpp, markanvändning och andra ingrepp eller åtgärder inom området.

Synoptisk provtagning med helikopter 2023

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2023

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2022

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2022

LÄS MER
Trender för näringstillståndet i tätortsnära tidsseriestationer i Tyresåns avrinningsområde 2022

Miljöövervakning, Vattenkemi

Trender för näringstillståndet i tätortsn...

LÄS MER
Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

Miljöövervakning, Vattenkemi

Tyresåns vattenkvalitet 1998-2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2021

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2021

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2020

Miljöövervakning, Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2020

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2019

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2019

LÄS MER
Synoptisk provtagning med helikopter 2018

Vattenkemi

Synoptisk provtagning med helikopter 2018

LÄS MER
Näringstillstånd och status hos sjöarna i Tyresåns avrinningsområde

Vattenkemi

Näringstillstånd och status hos sjöarna i ...

LÄS MER