mouse hover image

Sommarmöte 2022

Författare: Admin
kategori: Förbundet

17 juni var det dags för förbundets årliga sommarmöte med styrelsen, arbetsgruppen och särskilt inbjudna. Årets möte hölls i Huddinge på Balingsholms Herrgård intill sjön Trehörningen. Dagen inleddes med ett styrelsemöte där bland annat förbundets miljöuppföljning presenterades samt en färsk rapport om vattenkvaliteten i Tyresån 1998-2021 sammanställd av Länsstyrelsen. Eftermiddagen bestod av ett gäng fältbesök där vi fick se en våtmarksåterställning i Flemingsbergsskogen och en nyanlagd damm för rening av dagvatten. Stort tack till alla medverkande!

Läs mer om Miljöuppföljningen 2021 här

Läs mer om vattenkvaliteten i Tyresån 1998-2021 här