mouse hover image

Tyresö-Flaten

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Tyresåns djupaste sjö

Tyresö-Flaten är en fin bad- och fiskesjö. Den omges av branta klippstränder och har ett maxdjup på 25 meter. Sjöns utlopp har sedan 1400-talet använts för olika typer av produktion med hjälp av det fallande vattnets kraft. Bland annat lät Gustav Vasa bygga en krutkvarn här.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Tyresö-Flaten

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 20 000
Sjöyta (ha) 36
Största djup (m) 25
Medeldjup (m) 12,5
Volym (m3) 4 520 000
Uppehållstid 1 månad
Höjd över havet (RH2000) (m) 19
Strandlängd (km) 4,2