mouse hover image

Trylen

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Ett av våra minsta vatten

Trylen är en liten skogstjärn i norra Hanveden, som omges av myrmark och tallhällmark. Tjärnen är opåverkad av näringsämnen förutom atmosfärisk påverkan. I sjön finns gungflymattor och omgivningen ger ett intryck från betydligt nordligare breddgrader.Trylen rinner diffust via våtmarker ned till Lissmaån och vidare till Drevviken.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Trylen

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 3
Sjöyta (ha) 0,4
Största djup (m) 3,7
Höjd över havet (RH2000) (m) 44
Strandlängd (km) 314