mouse hover image

Trehörningen-Hanveden

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Sjön med Södertörns äldsta omgivning

Trehörningen ligger i Hanvedens djupa högt belägna skogar och är en av Tyresåns mest orörda sjöar. Området ligger högt och här finns många stenåldersboplatser som låg vid stranden när landet steg ur havet efter istiden. Sjön är en del av Paradisets naturreservat och sörmlandsleden passerar förbi. Omgiven av tallmarkshällskog får man en känsla av vildmark trots närheten till Stockholm. Det finns rastplatser och vindskydd vid sjöns strand samt många vandringsstigar att upptäcka. Paradiset Hanvedens Vänner håller torpet vid Paradiset nära Trehörningen öppet.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Trehörningen-Hanveden

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 46
Sjöyta (ha) 6
Största djup (m) 6
Medeldjup (m) 2,5
Volym (m3) 139 000
Uppehållstid 0,75
Höjd över havet (RH2000) (m) 79
Strandlängd (km) 1,3