mouse hover image

Träsket

Senast uppdaterad: november 27, 2020

Våtmarken i Tyresta

Träsket är en våtmark i Tyresta naturreservat som tar emot vatten från Svartsjön och Bylsjöbäcken.

Foto: Tyresåns vattenvårdsförbund, Michael Wzdulski

Träsket

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 0,5
Höjd över havet (RH2000) (m) 24
Strandlängd (km) 0,3