mouse hover image

Träsket

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Våtmarken i Tyresta

Träsket är en våtmark i Tyresta naturreservat som tar emot vatten från Svartsjön och Bylsjöbäcken.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Träsket

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 0,5
Höjd över havet (RH2000) (m) 24
Strandlängd (km) 0,3