mouse hover image

Rudträsket

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Tyresåns mest svåråtkomliga sjö

Rudträsket är en avlägset belägen humös sjö med brunfärgat vatten. Sjön avsnördes för cirka 8000 år sedan, vilket innebär att den hör till de äldsta sjöarna i länet. Den har länge varit intressant för forskare inom bland annat kvartärgeologi och hydrologi.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Rudträsket

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 122
Sjöyta (ha) 1,68
Medeldjup (m) 0,8
Volym (m3) 13 516
Uppehållstid 2 veckor
Höjd över havet (RH2000) (m) 65
Strandlängd (km) 0,7