mouse hover image

Ramsjön

Senast uppdaterad: november 27, 2020

Vendelsömalms fina badsjö

Ramsjön är en fin skogssjö i Haninge kommun, belägen i en omgivning med näringsfattig skogs‐ och myrmark. Ramsjön ligger först i en rad av skogssjöar, följd av Svartsjön och Lycksjön. Sjön och dess omgivning är en plats för rekreation, där finns en kommunal badplats och naturstigar med rastplatser.

Ramsjön

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 12,2
Höjd över havet (RH2000) (m) 28
Strandlängd (km) 1,8