mouse hover image

Ramsjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Vendelsömalms fina badsjö

Ramsjön är en fin skogssjö i Haninge kommun, belägen i en omgivning med näringsfattig skogs‐ och myrmark. Ramsjön ligger först i en rad av skogssjöar, följd av Svartsjön och Lycksjön. Sjön och dess omgivning är en plats för rekreation, där finns en kommunal badplats och naturstigar med rastplatser.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Ramsjön

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 12,2
Höjd över havet (RH2000) (m) 28
Strandlängd (km) 1,8