mouse hover image

Övre Rudan

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Mellan naturreservat och tätort

Övre Rudan ligger i anslutning till Rudans friluftsområde som sedan år 2010 är skyddat som naturreservat. Området har en egen utgång från Handens pendeltågsstation. Sörmlandsleden går förbi och det finns motionsspår och raststuga. På vintern plogas en bana på Övre Rudan och på sommaren finns där en populär badplats. Den stora gräsplanen i anslutning till badplatsen är flitigt utnyttjad för picknick och grillning. Vattnet i Rudansjöarna har låga fosforhalter. Från Nedre Rudan rinner vattnet till Övre Rudan via Dammträsk ut i Drevviken.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Övre Rudan

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 110
Sjöyta (ha) 10,2
Största djup (m) 8
Medeldjup (m) Ca 5
Volym (m3) 500 000
Höjd över havet (RH2000) (m) 36
Strandlängd (km) 2,2