mouse hover image

Ormputten

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En igenväxande mossjö

Ormputten ligger i Paradisets naturreservat och är först i sin gren av Tyresåns sjösystem. Utloppsbäcken rinner vidare till Lissmasjön. Ormputten är en mycket liten skogssjö som helt omges av gungflyn. Endast i den centrala delen finns ännu en vattenspegel. Sjön representerar en högt belägen mossjö i sitt sista skede innan den växer igen och övergår till myrmark. Ormputten är länets suraste sjö, och den högst belägna sjön i hela sjösystemet.

Ormputten med omgivningar ingår i ett Natura 2000-område. Natura 2000 är naturområden med högt skyddsvärde i ett Europa-perspektiv. Dessa områden är därmed även riksintressen för naturvården.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Ormputten

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 30
Sjöyta (ha) 2
Medeldjup (m) 0,8
Volym (m3) 1 691
Uppehållstid 2 veckor
Höjd över havet (RH2000) (m) 81
Strandlängd (km) 0,16