mouse hover image

Orlången

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En högt prioriterad sjö

Orlången ligger mitt i Orlångens naturreservat. Runt sjön finns promenadstråk som leder genom reservatets vackra omgivningar. Sjön är näst störst i Tyresåns sjösystem och är en gammal havsvik som genom landhöjningen nu ligger över 20 meter över havet. Den äldsta vägen från Stockholm söderut, Göta Landsväg, passerar Orlången på sin väg från Skanstull mot Södertälje. Vinterns plogade skridskobanor vid Sundbygård på västra sidan av sjön är mycket uppskattade när snötäcket hindar den fria åkningen. Under sommarhalvåret kan man även bada och hyra roddbåt vid samma gård. är en även fin fiskesjö med bl. a. gös, gädda, abborre, lake, mört, sarv och även karp förekommer. Signalkräftor har inplanteras. Det naturliga utflödet är den uppdämda Söderån men det mesta vattnet rinner nuförtiden genom ett dike ut till Ågestasjön och Magelungen. I sjöns övre del ligger Flemingsbergsvikens våtmark. Anläggningen renar vattnet från verksamheter och bostäder vid Huddinge sjukhus från kväve, fosfor och tungmetaller. Under 2019 genomfördes en aluminiumbehandling i sjön för att binda den rörliga fosforn i sjöns bottensediment.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Orlången

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 4240
Sjöyta (ha) 282
Största djup (m) 10,2
Medeldjup (m) 4,4
Volym (m3) 12 300 000
Uppehållstid 16 månader
Höjd över havet (RH2000) (m) 21,5
Strandlängd (km) 23,7