mouse hover image

Orhemsbäcken

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Orhemsbäcken

Bäcken ligger inom Flatens naturreservat i Stockholms kommun och rinner från Flaten ner mot Drevviken. Bäcken ger ett opåverkat intryck, men ta i beaktande att Drevviken sänktes med nära två meter på 1860-talet. Då Orhemsbäcken rinner genom finkorniga, och relativt lätteroderade, jordarter medförde sänkningen av sjön att bäcken började erodera neråt på grund av den ökade lutningen. Det längsgående fallet ändrades från ca 0,3 m till 2,3 m. Tillsammans med att man troligen har gjort vissa grävarbeten i form av borttagande av trösklar har det inneburit att bäcken har fått det utseende den har idag, som djupt nedskuren i sin egen ravin.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Snabbfakta

Längd (m) 430
Höjd över hav uppströms (m) 22,1
Höjd över hav nedströms (m) 19,7
Lutning (°) 0,56