mouse hover image

Magelungen

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En tätortsnära sjö

Magelungen är en av de största sjöarna i Tyresåns sjösystem och delas av Huddinge kommun och Stockholms stad. Sjön sänktes under 1860-talet genom sprängningen av en ny fåra i Forsåns avrinning mot Drevviken. Genom sprängningen försvann det brusande vattenfallet och sänkningen av de uppströms liggande sjöarna blev möjligt.

Den gamla militära gångbron som numera används för mer civila ändamål markerar gränsen mellan den grundare nordvästra delen och den djupare östliga delen av sjön. På norra sidan av sjön finns det en utmärkt strandpromenad från Fagersjö i nordväst till Farsta i söder.

Sjön är känd för sitt goda gädd- och gösfiske. Signalkräftor har planterats ut. Vintertid plogas skridskobanor vid Farsta gård på sjöns västra sida. Under sommarhalvåret finns det många möjligheter för bad runt sjön.

Magelungens vatten är näringsrikt med höga halter av fosfor. Efter överledningen av Huddinges avloppsutsläpp från Trehörningen till Stockholms avloppsnät minskade näringsbelastningen drastiskt. Trots det har sjön fortfarande problem med algblomning och igenväxning med vass och flytbladsvegetation. En stor del av sjöns naturliga tillrinningsområde (ca 1750 ha) i dess nordvästra hörn har letts bort via ledningsnät till Mälaren och Henriksdals reningsverk.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Magelungen

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 95000
Sjöyta (ha) 233
Största djup (m) 13,7
Medeldjup (m) 5
Volym (m3) 11 600 000
Uppehållstid 29 veckor
Höjd över havet (RH2000) (m) 20,5
Strandlängd (km) 21