mouse hover image

Lycksjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

På gränsen till en nationalpark

Lycksjön är en skogssjö i Haninge kommun. Sjön gränsar i öster till Tyresta nationalpark och får sitt vatten från Ramsjön, Svartsjön och Bylsjön. I sjöns inlopp finns bottenfauna med ovanliga arter som tyder på god vattenkvalitet.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Lycksjön

Snabbfakta

Sjöyta (ha) 20,5
Största djup (m) 12,4
Höjd över havet (RH2000) (m) 23
Strandlängd (km) 3,2