mouse hover image

Lissmasjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En av våra fina fågelsjöar

Lissmasjön är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker. Lissmasjön rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken. Lissmadalgången är ett varierande odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken.

Lissmasjön har mycket höga värden för fågellivet med en rad ovanliga häckfåglar, både i och kring sjön. Området är en del av ett riksintresse för friluftslivet.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Lissmasjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 744
Sjöyta (ha) 21
Största djup (m) 1,6
Medeldjup (m) 0,8
Volym (m3) 168 000
Uppehållstid 14 dagar
Höjd över havet (RH2000) (m) 25
Strandlängd (km) 1,7