mouse hover image

Långsjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En grund sjö mellan åarna

Långsjön delas av Haninge och Tyresö kommuner. Det är en grund sjö, endast 6-7 meter på djupaste stället. Stränderna är branta och består av hällmarker, och det finns endast mindre bestånd av vass.

Tidigare har vattnet varit olämpligt för bad på grund av höga bakteriehalter. På senare år har bakteriehalterna sjunkit och närmar sig halterna hos systemets övriga sjöar i Tyresö. Denna förbättring kan bero på de milda vintrarna med låg vattenavrinning.

I sjön råder hastighetsbegränsning vid framförande av båt till 5 knop. Bestämmelsen gäller även för Gudö å.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Långsjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 671
Sjöyta (ha) 31
Största djup (m) 6,8
Medeldjup (m) 2,2
Volym (m3) 1 300 000
Uppehållstid 11 dagar
Höjd över havet (RH2000) (m) 19,7
Strandlängd (km) 4,4