mouse hover image

Kvarnsjön-Gladö

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En pärla intill ett omvandlingsområde

Kvarnsjön är ursprungligen en näringsfattig skogssjö. Numera är den påverkad av omgivande bebyggelse sedan länge. Gladö kvarns fritidshusområde norr om sjön är ett gammalt fritidshusområde som nu har många permanentboende och där planer pågår för kommunalt vatten och avlopp. Sjön nyttjas flitigt för bad och fiske- ett kommunalt bad finns på norra sidan.

En raritet för Kvarnsjön är större dammussla som förekommer rikligt i sjön. Kvarnbäcken vid sjöns utlopp har höga botaniska värden.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Kvarnsjön-Gladö

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 710
Sjöyta (ha) 58,4
Största djup (m) 7,2
Medeldjup (m) 4,6
Volym (m3) 2 710 000
Uppehållstid 1,7 år
Höjd över havet (RH2000) (m) 43,2
Strandlängd (km) 7,1