mouse hover image

Grändalssjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En stilla skogssjö

Grändalssjön är en fiske- och badsjö belägen strax sydväst om Raksta fritidsområde. Det är en näringsfattig och relativt opåverkad sjö. Sjöns vatten rinner av mot Albysjön.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Grändalssjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 46
Sjöyta (ha) 7,3
Största djup (m) 5
Medeldjup (m) 4
Volym (m3) 292 000
Uppehållstid 2,9 år
Höjd över havet (RH2000) (m) 20
Strandlängd (km) 1460