mouse hover image

Gömmaren

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En sjö med eget naturreservat

Gömmaren är en klar skogssjö med goda möjligheter till bad och fiske. Den är en känd och uppskattad utflyktssjö. Området runt sjön är naturreservat sedan år 1994.

Sjön har gott om fisk, bland annat abborre, gädda, mört och sarv. Inplanterade arter är regnbåge, amerikansk bäckröding samt öring. År 1989 inplanterades signalkräfta efter att sjön drabbats av kräftpest två år tidigare.

I området finns kulturhistoriskt värdefulla miljöer och fornlämningar i form av sex stenåldersboplatser. Det finns fina och värdefulla naturområden längs stränderna, bland annat mossar och två dalgångar med björksumpskog.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Gömmaren

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 200
Sjöyta (ha) 21
Största djup (m) 5,6
Medeldjup (m) 3,4
Volym (m3) 724 000
Uppehållstid 1,9 år
Höjd över havet (RH2000) (m) 46,5
Strandlängd (km) 4