mouse hover image

Flaten

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Vår populära badsjö med utmärkt vattenkvalitet

Flaten är en av de populäraste badsjöarna i Stockholm och Flatenbadet med hopptorn och idrottsplatser vid sjöns östra sida kan väl kallas för Stockholms badkar under sommarmånaderna. Flaten är belägen i ett skogsområde och omgiven av flera promenadstråk med vackra vyer över vattnet och öppna tall- och lövskogar.

Under 90-talet ökade näringshalten i Flatens vatten. Det berodde både på ökad tillförsel från omgivningen och på att sedimenten släppte ifrån sig näringsämnen. Under år 2000 utfördes en behandling av sjöns bottnar med aluminiumsalt som band fosfor till sig. Aktuella mätdata visar på låga fosforhalter i vattnet.

Utloppet, en vacker bäckravin, ligger i södra änden av sjön och mynnar i norra delen av Drevviken. Fisket är populärt och Flaten är känd för sitt storvuxna abborrbestånd. Dessutom finns gädda, mört, sutare och braxen. Under 2018 konstaterades att den invasiva vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) etablerats i sjön.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Flaten

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 403
Sjöyta (ha) 63
Största djup (m) 13,6
Medeldjup (m) 7,4
Volym (m3) 4 600 000
Uppehållstid 4 år
Höjd över havet (RH2000) (m) 22,4
Strandlängd (km) 5,5