mouse hover image

Dammträsk

Senast uppdaterad: november 30, 2020

En modern dagvattenanläggning

Dammträsk är en liten, tätortsnära våtmarksmiljö med hög närsaltsbelastning från tätorten i Haninge. Tillrinning kommer även från Övre och Nedre Rudansjöarna. Sjön avvattnas mot Drevviken.

I Dammträsk renas och fördröjs dagvatten från nya stadsdelen Vegastaden, innan vattnet fortsätter mot Drevviken.

Foto: Haninge kommun

Dammträsk

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 332
Höjd över havet (RH2000) (m) 31