mouse hover image

Bylsjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

Längst upp i Tyrestagrenen av sjösystemet

"Den lilla sjön Bylsjön ligger i Tyresta nationalpark och är den enda sjön i nationalparken som ligger inom Tyresåns sjösystem. Bylsjön är en fin sjö, opåverkad av övergödning. Den har lågt pH men har inte kalkats utan används som referens i kalkningsverksamheten. I sjöns utlopp finns ett bäverdämme.

Runt Bylsjön går Barnvagnsslingan, en 5 km lång, vacker skogsväg som startar vid P-platsen i TyrestTvå eldningsplatser passeras på vägen, den ena vid Bylsjöns strand.

Från Bylsjön längs Sörmlandsleden till Tyresta by är det slingrande vackert, lättgånget och vilsamt i den bitvis grov- och högstammiga skogen. På Sörmlandsleden kan du ta dig vidare västerut till Rudans gård (Handen) och norrut till Alby friluftsgård."

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Bylsjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 21 500
Sjöyta (ha) 71,7
Största djup (m) 13
Medeldjup (m) 5,2
Volym (m3) 3 650 000
Uppehållstid 1 månad
Höjd över havet (RH2000) (m) 14,1
Strandlängd (km) 11,6