mouse hover image

Bylsjön

Senast uppdaterad: november 27, 2020

Längst upp i Tyrestagrenen av sjösystemet

"Den lilla sjön Bylsjön ligger i Tyresta nationalpark och är den enda sjön i nationalparken som ligger inom Tyresåns sjösystem. Bylsjön är en fin sjö, opåverkad av övergödning. Den har lågt pH men har inte kalkats utan används som referens i kalkningsverksamheten. I sjöns utlopp finns ett bäverdämme.

Runt Bylsjön går Barnvagnsslingan, en 5 km lång, vacker skogsväg som startar vid P-platsen i TyrestTvå eldningsplatser passeras på vägen, den ena vid Bylsjöns strand.

Från Bylsjön längs Sörmlandsleden till Tyresta by är det slingrande vackert, lättgånget och vilsamt i den bitvis grov- och högstammiga skogen. På Sörmlandsleden kan du ta dig vidare västerut till Rudans gård (Handen) och norrut till Alby friluftsgård."

Bylsjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 21 500
Sjöyta (ha) 71,7
Största djup (m) 13
Medeldjup (m) 5,2
Volym (m3) 3 650 000
Uppehållstid 1 månad
Höjd över havet (RH2000) (m) 14,1
Strandlängd (km) 11,6