mouse hover image

Barnsjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

En stilla oas för de närboende

Barnsjön är en liten, tätortsnära skogssjö med god vattenkvalitet. Det finns en badplats vid sjön. Barnsjön ligger vid sidan av Tyreåns huvudfåra i Tyresö och rinner av mot Tyresö-Flaten via Prästängsdiket.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Barnsjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 22
Sjöyta (ha) 2
Största djup (m) 8,5
Medeldjup (m) 2,4
Volym (m3) 48 000
Höjd över havet (RH2000) (m) 31