mouse hover image

Albysjön

Senast uppdaterad: februari 4, 2021

I hjärtat av Tyresö kommuns kulturhistoria

Albysjön ligger nästan längst ner i sjösystemet, efter Tyresö-Flaten och Gammelströmmen och med utlopp mot Uddby kraftverk och Fatburen. Sjön har en lång historia av industriverksamhet tack vare den höga fallhöjden vid Follbrinken och Uddbyviken. Sjön är till stor del omgiven av skyddad natur - Tyresta och Alby naturreservat. I nordväst ligger Alby friluftsområde och dagvattenreningsanläggningen Kolardammarna, som renar vattnet från delar av Tyresö kommuns tätbebyggda områden samt Fnyskdiket, som rinner från åsen vid Storkällans kapell. Fram till 50-talet kunde invånarna runt sjön håva ål som gick upp mot Fnyskdikets utlopp.

Foto: Michael Wzdulski, Tyresåns vattenvårdsförbund

Albysjön

Snabbfakta

Tillrinningsområde (ha) 21 500
Sjöyta (ha) 71,7
Största djup (m) 13
Medeldjup (m) 5,2
Volym (m3) 3 650 000
Uppehållstid 1 månad
Höjd över havet (RH2000) (m) 14,1
Strandlängd (km) 11,6